Sangkredsens 125 års Jubilæum den 27. januar 2007

Allerede om formiddagen kl. 9.00 mødtes bestyrelsen og nogle af damerne i Borgerhuset, for at gøre klar til receptionen,vi stillede nogle borde op og fremlagde gamle protekoller, avisuklip, samt en scrapbog som vi i denne anledning, havde fået overdraget at Anni Heide, denne gik over hundrede år tilbage i sangkredsens historie. Vor fane og tidligere fane blev også sat op.

Peder, Henrik, Jørn, og Birger mødtes igen ved borgerhuset kl. 12.00, vi havde aftalt med Hans Peder Navne at han skulle optage vidio fra dagens begivenheder, sammen med ham kørte vi til kirkegården for at nedlægge en buket, på vor tidligere formands Erik Heides gravsted.

På en dejlig dag med solskin men bidende kold vind stod vi klar kl. 13.00 at modtage gæster, vi havde arrangeret med snitter fra Brugsen, samt øl og vin. Indenfor ganske kort tid strømmede folk til for at hilse på, gæsterne talte bl.a. repræsentanter fra andre kor som vi havde haft et vist samarbejde, herimellem 3 gæster fra Nimb koret i Jylland som havde taget turen herned for at hilse på, samt pressen, sponsorer, og repræsentanter fra lokale foreninger, revyholdet m.m.

Formanden bød velkommen til receptionen, takke for det flotte fremmøde, og bad gæster om at tage sig for af retterne, og oplyste at koret ville synge et par sange fra vor Cd, så man kunne blive overbevist om at det virkelig var os, der havde indsunget denne jubilæums CD. Der blev holdt tale af formanden fra Fyraftenkoret i Svendborg, og fra Nimbkoret. De ønskede begge tillykke, og takkede for det gode samarbejde vi havde haft. Koret sang 4 sange fra CDén og sluttede af med Alle mand.

Til stor overraskelse kom Birgith Aagaard trillende og syngende "Her kommer mutter med kost og spand" , og overrakte en jubilæumsøl med specielfremstillet etikette til alle sangerne.

Efter et par dejlige timer , kunne vi så småt samle lidt sammen på det forskellige, som vi havde lagt frem og et par bestyrelsesmedlemmer, kørte på Skudehavnen for at sætte fanerne op.


Nedlæggelse af buket på Erik Heides Gravsted.
Peder, Jørn og Henrik.


Opsætning af faner i Borgerhuset.


Formanden diskuterer lige de sidste detaljer.


Gæsterne ankom i godt humør.


Formanden bød alle velkommen


Der blev serveret snitter til alle.


Koret gav en lille koncert.


En lille tår til halsen, blev det også til.


--og endnu et stykke brød.


---og der blev holdt taler.

Aftenfesten afholdes på Skudehavnen i Rudkøbing kl. 18.30
Gæsterne var inviteret i festtøj.


Her er det Karl Erik Jacobsen der ankommer til festen.

Kl. 18.00 stod bestyrelsen klar til at tage imod gæsterne, der var inviteret til kl. 18.30, de festklædte medlemmer af sangkredsen med ledsager fyldte hurtigt op i receptionen, der blev omdelt en velkomstdrik og kl. 18.50 kunne vi gå ind og finde vore pladser ved de smukt pyntede borde.

Formanden bød velkommen og takkede for den store opbakning der havde været omkring dette arrangement, og håbede på at vi ville få en rigtig festlig aften, derefter henviste han til, at såfremt der var nogen der ønskede ordet, at henvende sig til aftenens toastmaster Birger Hansen.

Formanden udbragte en skål og foreslog at vi skulle synge den velkomstsang som var ved menukortet der lå på bordet.

Efter den lækre forret bad formanden om ordet.

Formanden takkede for den store opbakning omkring sangkredsen og alle vore aktiviteter, aktiviteter der igennem årene ikke var blevet mindre, vi havde nok de sidste 25 år haft lige så mange aktiviteter udover koncerter, som man havde haft de forrige 100 år, det fortalte en del om forening, og hvor det sociale var en vigtig del af vort sammenhold. Formanden sluttede med at udbringe et sangerhurra for Rudkøbing Sangkreds.

Herefter fulgte sangkredsens ældste medlem Sven Aage Thorsen, med en festligt indslag, der i lyrisk form ridsede begivenheder op fra oplevelser i forbindelse med sangkredsen, et flot muntert og humoristisk indslag som vi alle kender Svend Aage for.

Svend Aage Thorsens´s tale kan læses herunder.

Først må jeg ha' et "syp" af lommelærken
og så må vi se, hvad Karen har i særken .....
Bliv dog ikke jaloux og ikke fornærmet,
over det jeg nu - ryster ud af ærmet.
I et Tilbageblik skal her fortælles
Om vor Sangkreds der Dag for Dag forældes
Jomfru er du jo ikke mere
For Du har tilvejebragt flere og flere.
Du er blevet 125 Aar
uha-da-da-da
som Tiden dog gaar.
De første 60 Aar springer vi let henover
sku' jeg hilse og sige fra mig og min Svoger
Hos de først Dirigenter spilled vi kort i Pausen
drak en ØL eller 2 for at styrke "Mavsen"
men der var et Minus ved Bægerklangen
det blev ikke til meget med selve Sangen
Svend Orlof der var Musiker i Ørstedspavillonen
vendte op og ned paa hele Faconen.
Nu skulle vi optræde i Operetter
i Vinterens kolde og mørke Nætter
og der var bestemt noget at komme etter
Engang har vi spillet i Sommer og Sol
med Bjerge og Huse som der er i Tyrol
og der var smækre Bikini-klædte Damer
som "lindrende"Væske til de mandlige Ganer
Kære Sangerbrødre her i Aftenstunden
tag Jeres Serviet, og tør Savlen af Munden
Og der var Jomfruer i Bur
med Hanner paa Lur,
det var Ove, Karl og mig og Knud
vi ventede paa de blev lukket ud.
Min Onkel ville se Frk. Nitus i sit Kloster
men det maatte han ik' for min sure Moster
For de passive Medlemmer, vi havde i hobetal
lavede vi engang et Karneval
Vi laved' Ørstedspavillonen om til Ørstedssund
for vi skulle mødes paa Havets Bund.
Fiskenet var spændt ud med Liner
og der var kulørte Papfisk i store Stimer.
Vi havde lavet en Fregat, der havde mistet Faconen
og nu lå som Vrag under Balkonen.
skulle Tørsten slukkes og den var ej liden
måtte vi krybe ind gennem et Hul i Siden
Tjenerne var Sørøvere med Træben og stribede Trøjer
de deltog selvfølgelig i Aftenens Løjer
a kompagneret af skrigende Papegøjer
og selv om deres Træben var lettere skadet
serverede de ØL i "Hyttefadet".
Engang da vi skulle ha' en ny Dirigent
sagde Peter Bøje meget beklemt
En han-Dirigent er umuligt at finde
så vi bli'r nok nødt til at nøjes med en Kvinde
og det sagde han snøftende, hulkende ja tårevædet
mens Vandet drev ud af Lommetørklædet
Så kom Jutta der er smuk og flot
og det passede os Mandfolk vældig godt.
Men så sagde du de Ord, som vi aldrig glemmer
Se - nu er det altså mig, der bestemmer.
Det var dog godt Du kom ind i Varmen
for du lærte os at bøje Armen
men ........
da vi sku' virre med Hoved og ryste på Hænder
så tænkte vi alle - hvordan mon det ender !!
Hun var fin til at spille, men ku' hun dirigere
det tænkte nok nogle måske endda flere.
Men der kom andre Boller på Suppen
borte var Tvivlen og borte var mukken.
Vi stirrer på Tekst,vi stirrer på Node
vi tror, vi er bedre, end vi tror, vi troede.
Men så tordnede Jutta:
"Se op, se på mig og min Fakten
og så skal I fandme' følge Takten !
og jeg gamle Mand, med min mimrende Mund
må ikke mer' sidde, og tå' mig et Blund.
Vi kan glæde os over de utallige Ting
som Du med Din Iver, satte i Sving.
Vi har lavet Koncerter og en enkelt CD'er
måske engang kan det blive til fler´,
Men Skuespiltiden er forbi
vi er ikke mere Tummelumser
og vi står ikke på Torvet med bare Numser.
Jutta, du søde og dejlige Kvinde
Du har bragt os op på den højeste Tinde.
Vi der er kommet fra Land og fra By
føler os svævende på en lyserød Sky
se op !!!!! ————(på månen)
Og hvis DU synes, vi er godt gående
ka' Du jo nikke og smile "DU GAMLE MÅNE".
En Dag jeg sad ved mit Gadespejl
ja, jeg troede bestemt, at jeg tog fejl
for hvad så jeg, hvad skuede mit Øje
det var jo Formanden Peter Bøje
Han havde skiftet sin Kost med Pensel og spand
han havde så travlt den travle mand,
han styrtede af sted, hva' sku' han nå ?
... jo, han sku' jo male "DAGEN BLÅ"
Alle har vi travlt, jeg med at vise Profilen
men nu bli'r jeg tavs, som Harpen og Pilen.
Svend Aage synger.....
og det har I ventet på længe alle synger....
Ja, meget, meget længe... Tak skal I ha'
men nu kan jeg mærke
at jeg skal ha' fanget min lille "Lærke".

Hovedretten blev serveret, og indtaget til smukke toner fra vor musiker Peder Pahnzen.

Tage Larsen fra Longelse, der iført kvindetøj underholdt med minder fra sit bryllup et rigtigt muntert indslag med skæve toner og Langelandsk dialekt, og vi fik lattermusklerne rigtig motioneret.

Birgit Aagård rettede en varm tak til formandens kone Jytte, for et meget aktivt arbejde for sangkredsen, og at det havde været rigtig dejligt at arbejde sammen i forbindelse med sangkredsens fester. Hun overrakte et blomstergavekort som tak.

Derefter var der flere talere der bad om ordet, Karl Erik Jakobsen takkede formanden for sit store arrangement i bestyrelsessammenhæng og hvor glædeligt det havde været for ham at være i bestyrelsen.
Talen blev efterfulgt af en af de tre sange, Else Marie havde medbragt.

Preben Hansen takkede på sangernes vegne, bestyrelsens damer for det store arbejde de også lagde i foreningsregi, når sangkredsen havde arrangementer mødte man altid stor hjælpsom fra denne side.
Talen blev fulgt op med en smuk buket til hver af de fem damer og Jutta, fra sangerne

Toastmaster Birger Hansen tog en snak med formanden.


Der blev skålet og udvekslet minder.


Birthe Hansen takkede for den glæde det havde været for hende, på forskellig vis at være tilknyttet sangkredsen,
og for alle de dejlige timer man havde i denne sammenhæng.
Sangkredsens damer kom med en sang, der rigtig fik alle i stemning, og jeg tror der kunne høres kvidevit og fløjt på hele havnen.


Sidste taler var Henrik Berg der holdt en tale for damerne, som optakt til den sidste sang.

Alt i alt rigtig mange smukke ord og gode sange, som blev ekstra krydret med en lækker symfoni af dessert.

Kaffen blev serveret med en lille en og nu kunne toastmasteren præsenterer gruppen.
JJEB´s som: Jytte, Jutta, Else-Marie og Birgit, kaldte sig,
Det var tre af bestyrelsen konerne og vor Dirrigent Jutta, der underholdt med en lille kabaret af sange,
flot akkompagneret på klaver af vor sanger Orla Stærh, til stor fornøjelse for alle.

Formanden takkede for taler og sange der i aftens løb havde været med til at gøre aftenen festlig, og at nu skulle vi have en svingom.

Klokken blev henad 12.30 inden Peder Pahnzen kunne spile op til dans og der blev rigtig gået til den, indtil en festlig fornøjelig og glad aften kunne slutte med suppe til natmad.


Når igen det er slut på en dejlig dag - -