Hør musikken til stemmerne

Hvor er tiden der ta´ r os

Jeg druk-ne-de i or-de-ne du sa´e
nu - der ik' et e-ne-ste til-ba´e
små sind (hol-der dig nede,)
i en virk´-lig - hed - u-den liv.

Hvor er ti-den der ta´r ---- os
der stjæ-ler ung-dom-men fra os
drøm-me-re -- som dig og mig
vil al-tid kun-ne fin-de vej til-ba-ge
Yeah !

Du var li´e så un-der-lig som - mig
vi - dan-se-de i stjer-ne-regn
den dag (vi ses i-gen)
i et ek-ko af en sang - syn-ger jeg med.

Hvor er ti-den der ta´r ---- os
der stjæ-ler ung-dom-men fra os
drøm-me-re -- som dig og mig
vil al-tid kun-ne fin-de vej til-ba-ge
Yeah !

Lige så læn-ge vi var to
med drøm-me-ne i ste-re-o,
ku´ vi kla-re al-le odds,
in-tet kun-ne stop-pe os.
Åh - Åh - Yeah

Hvor er ti-den der ta´r ---- os
der stjæ-ler ung-dom-men fra os
drøm-me-re -- som dig og mig
vil al-tid kun-ne fin-de vej til-ba-ge

- Yeah

1 tenor

2 tenor

Bas

Hør også Hjertesorg

Mangler du afspiller så hent, Windows mediafspiller, Player 11 her,

Gå til forsiden