Er du dus med himlens fugle

1 tenor.

2 tenor.

1 + 2 bas.

Gå til forsiden